Wydrukuj

Powołanie na zgrupowanie

Polski Związek Kajakowy powołuje niżej wymienione osoby kadry narodowej seniorek kajakarek na zgrupowanie, które odbędzie się w Montebello (Portugalia) w terminie 12-30.3.2023 r. Zobacz