Wydrukuj

Porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską

Polski Związek Kajakowy podpisał porozumienie o współpracy naukowej i naukowo-badawczej z  Politechniką Warszawską – Wydziałem Inżynierii Produkcji.

Porozumienie obejmuje m.in.:

  • prowadzenie prac badawczych dotyczących opracowywania nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych;
  • wspólne organizowanie seminariów i konferencji;
  • organizowanie lub współorganizowanie kursów specjalistycznych;
  • tworzenie wspólnych zespołów badawczych.

Podjęta współpraca w dalszej perspektywie może przybrać postać współpracy wieloletniej, której wynikiem mogą być usługi na wykonanie określonego zadania prowadzącego do praktycznych rezultatów, np.: stworzenia prototypu urządzenia, dokonanie pomiarów testowych, czy wykonanie badań potrzeb dotyczących określonego produktu lub usługi od Politechniki Warszawskiej.