Walne Zgromadzenia

WALNE  ZGROMADZENIA:

2020

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, 25.07.2020 r, Poznań

 Protokół WZS

Sprawozdanie z działalności za 2019

Bilans 2019

2019

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Statutowe, 11.05.2019 r, Poznań

 Protokół WZS

 Sprawozdanie z działalności za 2018

 Bilans 2018

2018

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Statutowe, 28.04.2018 r, Wałcz

Protokół WZSS

Sprawozdanie z działalności za 2017

 Bilans 2017

2017

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, 12.05.2017 r, Poznań

Protokół WZS

Sprawozdanie z działalności za 2016

 Bilans 2016

2016

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, 10.12.2016 r, Warszawa

Protokół z WZSW

Regulamin obrad

Zasady uczestnictwa WZSW

Sprawozdanie z działalności za lata 2013-2016

Fotoreportaż z Walnego Zgromadzenia – 2016

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, 30.04.2016 r, Wałcz

Protokół WZS

Sprawozdanie z działalności za 2015

 Bilans 2015

2015

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, 06.06.2015 r, Poznań

Protokół WZS

Sprawozdanie z działalności za 2014

2014

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Statutowe, 14.12.2014 r, Warszawa

Protokół WZSS

Sprawozdanie z działalności za 2013

2013

Walne Zebranie Sprawozdawcze, 07.12.2013 r, Wałcz

Protokół WZS

2012

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, 01.12.2012 r, Warszawa

Protokół z WZSW

Sprawozdanie z działalności

Uzupełnienie sprawozdania

Prezentacja kandydata

Wystąpienie Prezesa

Podsumowanie

Fotoreportaż