Wydrukuj

Polski Związek Kajakowy zdefiniował swą strategię marketingową

Zarząd Polskiego Związku Kajakowego przyjął uchwałą w dniu 9 lipca 2023 r. „Strategię marketingową Polskiego Związku Kajakowego na lata 2023 – 2026”. Dokument definiuje misję i wizję, marketingowe cele strategiczne oraz wynikające z tego zadania do realizacji.

Strategia marketingowa Polskiego Związku Kajakowego na lata 2023-2026 ma na celu określenie działań i aktywności marketingowych, które pozwolą wykorzystać aktywa związane ze sportem kajakowym na terenie Polski i w działalności międzynarodowej.

Strategia łączy w sobie elementy marketingowej aktywności Polskiego Związku Kajakowego, jak i samego sportu oraz inicjatywy mające na celu rozwój całego sportu przy uwzględnieniu kluczowych obszarów dla działalności szkoleniowej, sportowej i organizacyjnej Związku. Strategia jest wynikiem wielu godzin dyskusji i warsztatów przeprowadzonych z osobami odpowiedzialnymi za kluczowe obszary działalności Związku, a także analiz mających na celu ustalenie obecnej sytuacji sportu i Związku. Obecnie Związek staje przed wieloma wyzwaniami, które wynikają z dynamicznego rozwoju sportu na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz dużych zmian, które następują w otoczeniu Związku, jakimi są profesjonalizacja, szeroki dostęp do mediów społecznościowych i coraz większa konkurencja w zakresie działań komercyjnych mająca miejsce w sporcie. Realizacja strategii wymaga współpracy na różnym poziomie podmiotów zaangażowanych w rozwój kajakarstwa w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Misja

Polski Związek Kajakowy liderem współpracy i porozumienia z zawodniczkami i zawodnikami, kadrą trenerską oraz organizatorami imprez, gdzie zrozumienie zasad i reguł marketingowych dają podstawę do efektywnego i pełnego poszanowania działania.

Polski Związek Kajakowy animatorem zmian w organizacji, zarządzaniu i realizowaniu aktywności marketingowych w kajakarstwie turystycznym, co uaktywni i zmotywuje środowisko kajakowe do dążenia, by stać się ulubioną aktywnością rekreacyjną społeczeństwa polskiego.

Wizja

Kajakarstwo to popularny, znany i szanowany profesjonalny sport, posiadający swoją odmianę turystyczną działający w stabilnym środowisku marketingowym przy efektywnym finansowaniu i szerokim odbiorze medialnym.

Kajakarstwo profesjonalne to dobrze zdefiniowany i wykreowany produkt marketingowy, który dzięki aktywnej pracy struktur i środowiska Polskiego Związku Kajakowego pomoże w osiągania jak najlepszych wyników sportowych w tym w zdobyciu złotego medalu podczas Igrzysk XXXIII Olimpiady – Paryż 2024.

Kajakarstwo turystyczne, jako nowocześnie zarządzany projekt marketingowy uwzględniający ważną rolę wszystkich interesariuszy, przy wyraźnie zdefiniowanym i widocznym przewodnictwie Polskiego Związku Kajakowego, przynoszącym mu określone korzyści biznesowe i finansowe.

Strategia, w sposób wyraźny, definiuje dwie płaszczyzny działania: kajakarstwo profesjonalne i kajakarstwo turystyczne. Obie płaszczyzny definiowania celów są równoważne, jednak muszą być realizowane za pomocą różnych technik i narzędzi.

Dla obu muszą być postawione różne cele i zdefiniowane różne zadania. Strategiczne cele Polskiego Związku Kajakowego to:

  • przygotowanie i wprowadzenie marketingu do struktur Polskiego Związku Kajakowego,
  • zwiększenie finansowania Polskiego Związku Kajakowego płynącego ze źródeł komercyjnych,
  • budowa systemu sponsoringu, tak w kajakarstwie profesjonalnym, jak i turystycznym, opartego na nowym sposobie myślenia,
  • wzrost popularności i rozpoznawalności kajakarstwa w Polsce,
  • zdobycie złotego medalu olimpijskiego podczas Igrzysk XXXIII Olimpiady – Paryż 2024,
  • zarządzanie i efektywne wykorzystania własnych mediów społecznościowych dla kreowania wizerunku Związku, kajakarstwa i optymalnej komunikacji zewnętrznej,
  • budowa pozycji i kreowanie pożądanego wizerunku Polskiego Związku Kajakowego.

Zarząd Polskiego Związku Kajakowego, rozumiejąc potrzebę prowadzenie aktywnego marketingu we współczesnym sporcie, daje marketingowi w polskich kajakach „zielone światło” z przekonaniem, że najbliższe lata będą pasmem sukcesów nie tylko sportowych, ale i biznesowych, marketingowych i promocyjnych.