Wydrukuj

POLADA: Lista substancji i metod zabronionych od 2019❗

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) opublikowała Listę Substancji i Metod Zabronionych 2019 (zwaną dalej Listą), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019r!


Warto zapoznać się, jakie zmiany zaszły w porównaniu z rokiem poprzednim, 2018!

LISTA

 

Lista wydawana jest na trzy miesiące przed jej wejściem w życie, aby zawodnicy i ich otoczenie mogli dokładnie zapoznać się z wprowadzonymi zmianami. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące statusu substancji lub metody, niezwykle ważnym jest, aby skontaktować się z odpowiednią organizacją antydopingową lub międzynarodową federacją w celu uzyskania porad i wyjaśnień.

 

NA JAKIEJ ZASADZIE SUBSTANCJE DODAWANE SĄ DO LISTY SUBSTANCJI I METOD ZABRONIONYCH?

 

Aby substancja lub metoda zostały dodane do Listy Substancji i Metod Zabronionych, muszą spełniać dwa z następujących trzech kryteriów:

➡️ Mają potencjał, aby poprawić wyniki sportowe
➡️ Stanowią faktyczne lub potencjalne zagrożenie dla zdrowia sportowca
➡️ Naruszają ducha sportowej rywalizacji (ang. It violates the spirit of sport)

 

PRZYDATNE LINKI:

✔️ Podsumowanie głównych zmian (summary of major modifications and explanatory notes):
https://www.wada-ama.org/…/wada_2019_english_summary_of_mod…

 

✔️ Program monitorujący 2019 (the 2019 monitoring program):
https://www.wada-ama.org/…/wada_2019_english_monitoring_pro…