Wydrukuj

PODSUMOWANIE SEZONU 2018 W SOCZEWCE – ZAPRASZAMY!

W imieniu Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich PZKaj, Komisji Turystyki Kajakowej, ZG PTTK oraz Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Instruktorów i Zlocie Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK, realizowanych w ramach programu „Płyń po zdrowie”.

 

Spotkanie podsumowujące sezon kajakowy 2018, będące doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i doszkolenia w wybranych obszarach działalności, odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2018 r., w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym MAZOWSZE w Soczewce k/Płocka.

Zgłoszenia należy dokonać przez formularz Google dostępny na stronie www.sitk.pl lub na załączonym kwestionariuszu „Karty zgłoszenia” przesyłając ją na adres e-mail: biuro@sitk.pl lub na adres Stowarzyszenia, ul. Goplańska 29/132, 02-954 Warszawa, w terminie do 10 listopada br.

Udział w imprezie objęty jest opłatą wpisowego w wysokości 210 zł w wariancie standardowym od piątku do niedzieli (23-25.11.2018 r.) oraz w wysokości 300 zł w wariancie rozszerzonym od czwartku do niedzieli (22-25.11.2018 r.). Opłaty wpisowego należy dokonać na konto SITK w PKO BP nr konta: 50 1020 1156 0000 7902 0064 4310, tytułem „wpłata na działalność statutową SITK”.

W ramach programu konferencji zaplanowano między innymi:

  • szkolenie RODO
  • szkolenie z pierwszej pomocy
  • doszkolenie Sędziów Turystyki i Rekreacji PZKaj
  • szkolenie i doszkolenie Weryfikatorów Turystycznych Odznak Kajakowych
  • spływ kajakowy rzeką Skrwą
  • wykłady tematyczne i zajęcia praktyczne
  • Biesiadę Kajakową – w związku z rocznicowymi obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy uczestników do wspólnej zabawy pod hasłem:  „Za mundurem panny sznurem

 

DO ZOBACZENIA!