Wydrukuj

Podsumowanie sezonu 2017 w Soczewce – zapraszamy!

W imieniu Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich PZKaj, Komisji Turystyki Kajakowej PTTK oraz Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Instruktorów Kajakarstwa organizowanej w ramach programu „Płyń po zdrowie”, która odbędzie się w dniach 10-12 listopada 2017 r., w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym MAZOWSZE w Soczewce k/Płocka.

Zgłoszenia na załączonym kwestionariuszu „Karty zgłoszenia” należy przesyłać na adres e-mail: biuro@sitk.pl albo na adres Stowarzyszenia,ul. Goplańska 29/132, 02-954 Warszawa, w terminie do 30 października br. Wpłaty w wysokości 170 zł, która obejmuje pobyt i wyżywienie od kolacji dn. 10 listopada do śniadania dn. 12 listopada oraz uczestnictwo w zajęciach programowych i Biesiadzie Kajakowej należy dokonać na konto:

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, 02-954 Warszawa,
ul. Goplańska 29/132,

PKO BP o/XV Warszawa nr 50 1020 1156 0000 7902 0064 4310

wpisując w treści przelewu: WPŁATA NA CELE STATUTOWE.

 

W ramach programu konferencji zaplanowano między innymi:

  • doszkolenie Sędziów Turystyki i Rekreacji PZKaj,
  • szkolenie i doszkolenie Weryfikatorów Turystycznych Odznak Kajakowych,
  • prezentacje imprez zorganizowanych w 2017 r. (czas 5 min, liczba prezentacji ograniczona),
  • podsumowanie sezonu kajakowego  2017,
  • Kajakowy Quiz na Orientację 11.11.2017 r. (sobota),
  • Biesiadę Kajakową – zapraszamy uczestników do wspólnej zabawy pod hasłem:
    „Igrzyska – wczoraj, dziś i jutro”
    Podczas biesiady zagra dla nas zespół:  „MuzyKajaka”.

 

Uprzejmie prosimy o terminowe zgłoszenia oraz o zadeklarowanie uczestnictwa
w szkoleniach i zajęciach programowych w „Karcie zgłoszenia”.

 

DO ZOBACZENIA!