Wydrukuj

Podsumowanie sezonu 2016, 10-13.11.2016 Soczewka koło Płocka

W imieniu Komisji Kajakarstwa dla Wszystkich Polskiego Związku Kajakowego, Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK oraz Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa pragniemy serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Instruktorów Kajakarstwa, która jest jednocześnie Integracyjnym Spotkaniem programowym „Płyń po zdrowie”.

Spotkanie odbędzie się w dniach 10-13 listopada 2016 r., w Ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowy Mazowsze zlokalizowanym w miejscowości Soczewka koło Płocka na skraju Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Tradycyjnie już przygotowujemy dla uczestników pakiet szkoleń i program rekreacyjny, w tym spływ kajakowy (program w załączeniu).

Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonym kwestionariuszu „Karty zgłoszenia„; na adres e-mail: biuro@sitk.pl albo na adres Stowarzyszenia, ul. Goplańska 29/132, 02-954 Warszawa, w terminie do 30 października br.
Wpłaty w wysokości 235 zł, która obejmuje pobyt i wyżywienie od kolacji dn. 10 listopada do śniadania dn. 13 listopada oraz uczestnictwo w zajęciach programowych i Biesiadzie Kajakowej należy dokonać na konto:
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa, 02-954 Warszawa, ul. Goplańska 29/132,
PKO BP o/XV Warszawa nr 50 1020 1156 0000 7902 0064 4310
wpisując w treści przelewu: WPŁATA NA CELE STATUTOWE.

Tegoroczna Biesiada Kajakowa odbywać się będzie w nastroju i strojach iście „z królewskiego dworu”.

DO ZOBACZENIA!
Komisja Kajakarstwa dla Wszystkich