Wydrukuj

Piotr Gliński nominowany na Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Prezydent Andrzej Duda wręczył prof. Piotrowi Glińskiemu nominację na Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Piotr Gliński będzie jednocześnie kontynuował pracę na stanowisku Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Do formalnego połączenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Sportu dojdzie na przełomie roku. Sprawami sportu zajmie się dedykowany urząd – Narodowe Centrum Sportu – podlegający Ministrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego powstanie będzie koordynować dotychczasowa minister sportu, Danuta Dmowska-Andrzejuk Sekretarzem stanu ds. sportu w nowym Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu będzie dotychczasowa sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu, Anna Krupka.

Piotr Gliński jest profesorem socjologii i magistrem ekonomii, wykładowcą akademickim, w latach 2005-2011 przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, od 2014 r. – przewodniczącym Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości.

Studiował w Instytucie Nauk Ekonomicznych oraz w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 roku uzyskał tytuł magistra w zakresie ekonomii. Odbył studia doktoranckie w Zakładzie Badań nad Stylami Życia Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. W 1984 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Habilitował się również w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w 1997 roku. W 2008 roku otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 1997-2005 kierował Zakładem Społeczeństwa Obywatelskiego IFiS PAN. Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Socjologii Struktur Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, w którym pracuje od 1998 roku (obecnie na urlopie bezpłatnym).

W latach 70. i 80. działał w opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność” (m.in. w Komisji Interwencji i Mediacji Regionu „Mazowsze”). Od lat 80. aktywny w pracach organizacji pozarządowych. Był m.in. współzałożycielem i wieloletnim prezesem Społecznego Instytutu Ekologicznego, współorganizował Ogólnopolskie Zjazdy Ruchu Ekologicznego. W 1997 r. kandydował do Sejmu w ramach Wyborczej Koalicji Liderów Ekologicznych z listy UW. Był współzałożycielem i wieloletnim członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia KLON/JAWOR oraz współzałożycielem i wieloletnim członkiem komisji rewizyjnej oraz członkiem stowarzyszenia Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. W 2009 roku została powołany przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w skład Narodowej Rady Rozwoju i został członkiem Zespołu Koordynacyjnego tego gremium. W roku 2011 za zasługi w działalności na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od 2010 roku współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością, od 2015 r. jest członkiem PiS, a od 2016 r. – członkiem Prezydium Komitetu Politycznego PiS. Pełni też funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości. Poseł na Sejm VIII i IX kadencji.

Od listopada 2015 r. jest Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz – od listopada 2017 r. – Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego. 6 października 2020 r. otrzymał powołanie na  stanowisko Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Od lat 60-tych uprawia żeglarstwo, trenował judo (3 dan), wspinał się w Tatrach i Himalajach, był maratończykiem i biegaczem narciarskim, rekreacyjnie grywał w piłkę nożną i koszykówkę, jeździ na nartach. W młodości był również kaskaderem, wystąpił m.in. na planach „Polskich dróg” oraz „Przepraszam, czy tu biją?”.

Źródło: https://www.gov.pl/web/sport/piotr-glinski-nominowany-na-ministra-kultury-dziedzictwa-narodowego-i-sportu