Wydrukuj

Piękny Jubileusz Akademii Wychowanie Józefa Piłsudskiego

90 -lecie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 29 listopada 1929 roku z inicjatywy Marszałka Józefa Piłsudskiego powstał Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie, przekształcony w 1938 roku w Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Zatem 29 listopada 2019 roku rozpocznie się  90 rok istnienia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Uczelni, z którą przez 9 dekad swojego istnienia było związanych 18 pokoleń studentów, ponad 50 tysięcy absolwentów i kilka nowych pokoleń pracowników. Był to okres ogromnego wysiłku, nie tylko kolejnych rektorów i dziekanów, ale także kadry naukowo – dydaktycznej, administracyjnej, a przede wszystkim studentów i absolwentów.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że zarówno 90 lat temu – jaki i dzisiaj Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego to uczelnia wysokospecjalistyczna, służąca człowiekowi na wszystkich etapach życia. Każdego roku wielu znamienitych absolwentów opuszcza mury naszej Uczelni z dyplomem trenera, instruktora, pedagoga, fizjoterapeuty, pielęgniarza, kosmetologa i specjalisty terapii zajęciowej. Absolwenci Uczelnia pełni dziś, tak samo jak kiedyś, bardzo odpowiedzialne role. Troszczy się bowiem o kondycję psychofizyczną dzieci, dorosłych i osób starszych. Trend zdrowego stylu życia i korzystnego wyglądu otwiera zaś przed nimi kolejne perspektywy zawodowe. Dzięki doskonałemu wykształceniu wszyscy absolwenci Akademii Wychowania mają zagwarantowany dobry start na rynku pracy w Polsce, w Europie i na świecie.

Władze Uczelni zapraszają do wspólnego świętowania jubileuszu 90-lecia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego bo praca na rzecz uczelni o tak bogatej historii to wielki honor.

Zaproszenie na jubileuszową inaugurację roku akademickiego 2019/2020 – 30.09.2019, AWF Warszawa