- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

Ordynacja wyborcza kadencji 2017-2020

Ordynacja wyborcza (klucz wyborczy) dla Kolegium Sędziów PZK. Dotyczy kadencji 2017-2020.