Wydrukuj

Odznaki „Za Zasługi dla Sportu” dla przedstawicieli kajakarstwa

W siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki w dniu 24 października 2018 roku, miała miejsce uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych, nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz wręczenie odznak „Za Zasługi dla Sportu”.

Wyróżnienia wręczył Minister Sportu i Turystyki Witolda Bańka.

Odznaczeni zostali uhonorowani za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju sportu i kształtowania postaw młodych ludzi oraz za budowanie silnych fundamentów dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych i zróżnicowanych form aktywności.

Podczas uroczystości wyróżnienia otrzymali przedstawiciele: szermierki, lekkiej atletyki, hokeja na trawie, kajakarstwa, pływania, siatkówki, sportów motorowych oraz łyżwiarstwa szybkiego. Wszystkie te osoby wspierają sport poświęcając mu swój czas i zaangażowanie, a odznaczenia, to wyraz uznania za trud i symbol wdzięczności za zaangażowanie i postawę godną naśladowania.

Ze środowiska kajakowego odznaki „Za Zasługę dla Sportu” otrzymał dr Dariusz Sitkowski (złota odznaka) oraz Ryszard Jękot (brązowa odznaka).

Dariusz Sitkowski – pracownik Instytutu Sportu – PIB. W swojej pracy zawodowej bardzo dużo czasu poświęcił na współpracę z Polskim Związkiem Kajakowym a w wielu przypadkach, jako konsultant naukowy, diagnosta i trener, bezpośrednio uczestniczył w procesie przygotowań zawodników PZKaj. do największej rangi imprez sportowych (ME, MŚ, IO). W ostatnich latach naukowe wsparcie polegało m.in. na wrażaniu i opracowywaniu nowych metod efektywnego wykorzystania treningu oraz na ustawicznej edukacji trenerów poprzez udzielanie im osobistych konsultacji  i poprzez przeprowadzanie dla nich ekspertyz naukowych  oraz autorskich wykładów. Wiele związków sportowych, które przeprowadzają badania wydolnościowe zawodników w Instytucie Sportu, korzysta z wiedzy i doświadczenia dr. Dariusza Sitkowskiego.

Ryszard Jękot – wychowanek KKW 1929 z Krakowa. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, trener II klasy, założyciel i prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego „POLSTYR” w Człuchowie. Wychowawca dwóch olimpijczyków: Bogdana Peplińskiego (Igrzyska Paraolimpijskie, Seul 1988) i Pawła Kaczmarka (Igrzyska Olimpijskie, Rio de Janeiro 2016). Wieloletni propagator i organizator slalomu kajakowego w województwie pomorskim. Jako szkoleniowiec z ponad 50-letnim stażem, posiada bardzo dużą wiedze  niezbędną w pracy trenera. Cały czas czynnie szkoli zawodników w różnych kategoriach wiekowych, osiągając bardzo dobre wyniki na poziomie krajowym. Szkoleni przez trenera Jękota zawodnicy od wielu lat zdobywają medale Mistrzostw Polski w kategorii juniorów, młodzieżowców i seniorów.

Foto: Ministerstwo Sportu i Turystyki