- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

Obrady Zarządu PZKaj

Projekt porządku obrad Zarządu Polskiego Związku Kajakowego, 15.10.2016 r.
w Wałczu.