Wydrukuj

Nowe władze WTS Orzeł Wałcz

Dnia 20 marca br. w sali konferencyjnej MOSiR w Wałczu, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Wałeckiego Towarzystwa Sportowego „ORZEŁ”.

Celem spotkania było wybranie nowy władz, które będą decydowały o działalności klubu przez najbliższe cztery lata. Zebranie otworzył ustępujący Prezes „Orła” Waldemar Rogulski. Na wstępie powitał przybyłą na zebranie panią Wiceburmistrz Miasta Wałcz Joannę Rychlik-Łukasiewicz oraz członków klubu. Zgodnie z zatwierdzonym regulaminem Zebrania i porządkiem obrad wybrano  przewodniczącego zebrania  Ryszarda Marszewskiego i sekretarza  Marka Marcinkowskiego. W dalszej części obrad zostało przedstawione sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za lata 2011-2014. Po przyjęciu sprawozdania uczestnicy zebrania udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Zgodnie z obowiązującym Statutem Klubu uczestnicy Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego  podjęli uchwałę dot. liczby osób zasiadających w Zarządzie – 3 osoby. Następnie przystąpiono do wyborów nowych władz Klubu na lata 2015 – 2019. Zgłoszonych kandydatów do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej postanowiono uchwałą Walnego Zebrania wybrać w głosowaniu jawnym. Prezesem ” Orła” ponownie został wybrany Waldemar Rogulski, Wiceprezesem  – Ryszard Marszewski, Sekretarzem – Marek Marcinkowski. Wszyscy kandydaci zostali wybrani jednogłośnie. Nowy Zarząd Wałeckiego Towarzystwa Sportowego „ORZEŁ w Wałczu składa wszystkim sympatykom kajakarstwa serdeczne podziękowania za otrzymane wsparcie i zaufanie.

 

{gallery}aktualnosci_2015/wybory_orzel{/gallery}