- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

Nowa zakładka na stronie

Chcemy wszystkim odwiedzającym naszą stronę przybliżyć historię kajakarstwa zamkniętą w obrazach fotograficznych.

Tworzymy zakładkę Wspomnień czar…. Będziemy tam zamieszczali, najstarsze (wraz z opisem od nadawcy) zdjęcia jakie mamy w swoich zbiorach.

Prosimy o przysyłanie pocztą oryginałów (zwrot zapewniony) lub e-mailem scanów pod adres office@pzkaj.pl.