Wydrukuj

Nowa sportowa rzeczywistość – etap od 4 maja 2020 r. – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi wytycznych oraz informacji jak należy rozumieć zapowiedź możliwości prowadzenia zajęć na obiektach w ramach zewnętrznej infrastruktury o charakterze otwartym publikujemy zestawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Podstawą prawną na tym etapie będzie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Akt prawny jest obecnie procedowany.

 • Ile osób może przebywać na kompleksie boisk które są od siebie oddzielone ale wszystkie funkcjonują w ramach 1 obiektu?
  Obowiązujący limit uczestników na każdym boisku to 6 osób plus osoba prowadząca zajęcia. Limit dotyczy jedynie osób korzystających z obiektu. Nie dotyczy on osób niezbędnych do jego obsługi.
 • Czy na kompleksie typu Orlik, gdzie są dwa boiska, możliwe jest uczestnictwo 2 grup po 6 osób jednocześnie?
  Tak, jest to możliwe, są to dwa oddzielne boiska.
 • Czy będzie można uprawiać sport  na obiekcie przeznaczonym do siatkówki plażowej?
  Tak, taki obiekt stanowi boisko wielofunkcyjne w rozumieniu rozporządzenia.
 • Czy możliwe jest dzielenie pełnowymiarowego boiska na mniejsze boiska i prowadzenie zajęć dla 6 osób na każdym z nich?
  Nie ma takiej możliwości. Limit dotyczy jednego boiska, niezależnie od jego rozmiarów. Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli w kolejnych etapach odrażania sportu możliwa będzie zmiana limitów.
 • Czy stadion posiadający boisko piłkarskie oraz bieżnię lekkoatletyczną można traktować  jako 2 obiekty?
  Jest to 1 obiekt, czyli jednorazowo na obiekcie może przebywać maksymalnie 6 osób ćwiczących plus osoba prowadząca zajęcia.
 • Czy możliwe będzie korzystanie z siłowni na świeżym powietrzu?
  Korzystanie z siłowni plenerowych nie jest dopuszczone.  Możliwe jest natomiast korzystanie z siłowni, które są częścią obiektu sportowego wymienionego w rozporządzeniu ( np. stadionu) pod warunkiem spełnienia obowiązków nałożonych na podmiot zarządzający.
 • Czy można udostępnić obiekty otwarte, które są bez dozoru?
  Nie ma możliwości udostępniania obiektów bez zapewnienia wymogów określonych w rozporządzeniu (np. weryfikacja liczby osób, dezynfekcja, zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z obiektów przez następne grupy korzystających).
 • Ile osób może przebywać jednocześnie na korcie tenisowym, czy można grać w debla?
  Maksymalny limit osób na korcie tenisowym określono na 4 plus osoba prowadząca zajęcia.
 • Czy trybuny przylegające do boiska można traktować jako odrębny obiekt, którego dotyczy limit przebywających tam osób?
  Trybuny nie mogą być traktowane jako osobny obiekt.
 • Czy można prowadzić treningi na halach piłkarskich, w których ściany zostaną otwarte?
  Obecne przepisy umożliwiają korzystanie z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym. Hala z częściowo otwartymi ścianami się do niej nie zalicza.
 • Od kiedy będzie można korzystać z pływalni?
  W chwili obecnej nie ma takiej możliwości. W kolejnych etapach rozważane jest umożliwienie korzystania między innymi z pływalni. Terminy realizacji poszczególnych etapów są uzależnione od sytuacji epidemiologicznej.
 • Czy możliwe jest prowadzenie zajęć na terenach otwartych (parki itp.) z grupami wyposażonymi w sprzęt indywidualny?
  Na terenach otwartych (takich jak parki czy las) obecnie nie ma zakazu uprawiania aktywności fizycznej (procedowana zmiana nic nie zmienia w tym zakresie). Jeżeli prowadzenie zajęć indywidualnych byłoby możliwe przy zachowaniu innych ograniczeń (np. co do ruchu pieszych, obowiązku zakrywania ust i nosa) to już obecnie jest to dozwolone.
 • Czy możliwe jest powiększenie liczby osób w grupie w przypadku gier zespołowych do 8?
  W rozporządzeniu limit osób korzystających z otwartych obiektów sportowych określono na 6 plus osoba prowadząca zajęcia. Sukcesywnie w zależności od sytuacji epidemiologicznej możliwe będzie znoszenie limitów w tym zakresie.
 • Czy osoby przebywające na obiektach otwartych muszą nosić maski ochronne?
  Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia). Należy mieć na względzie obowiązek zasłaniania twarzy podczas przemieszczania się na obiekt.
 • Czy dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i grupie, dotyczy także takich elementów jak bramki do piłki nożnej czy ręcznej, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki, bieżnia, siatki na korcie tenisowym. Pachołki i pomoce trenerskie, furtki i klamki wejściowe?
  Dezynfekcji podlegają przede wszystkim przedmioty mające bezpośredni kontakt z osobami, które go użytkują.
 • Czy można korzystać ze ścianki wspinaczkowej stojącej na otwartej przestrzeni?
  Tak, jeśli znajduje się ona na terenie wyodrębnionego, otwartego obiektu wymienionego w rozporządzeniu np. stadionu lub boiska. Nie dotyczy to takich obiektów takich jak parki linowe.
 • Czy możliwa jest organizacja zajęć w sportach wodnych (żeglarskich, kajakarskich, wioślarskich)?
  Tak, przy zachowaniu zasady, że z jednej łódki czy kajaka będą korzystać jednocześnie nie więcej niż dwie osoby (wyjątek dla osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie np. rodzice z dziećmi wtedy limit 2 osób nie obowiązuje).
 • Czy istnieje limit jednostek pływających przebywających jednocześnie na obiekcie wodnym podczas prowadzenia zajęć sportowych?
  Nie ma limitu liczebności jednostek pływających na danym obiekcie wodnym. Ograniczenie w tym zakresie może wprowadzić regulaminem wewnętrznym właściciel/administrator obiektu wodnego. Należy przy tym pamiętać o stosowaniu się o do obowiązujących zasad sanitarnych po zejściu na ląd.
 • Czy możliwa jest organizacja spływów kajakowych?
  Przepisy nie określają formy organizacyjnej prowadzonych aktywności. Odnoszą się natomiast do liczby osób mogących korzystać z jednego kajaka. Ostateczna decyzja dotycząca organizowanych aktywności należy do organizatora i musi być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Czy zajęcia mogą być prowadzone dla dzieci poniżej 13. roku życia?
  Możliwość udostępnienia otwartych obiektów sportowych nie jest ograniczona limitem wieku. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej.
 • Czy możliwe jest prowadzenie treningów w bliskim kontakcie?
  Zalecane jest zachowywanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu sportu na otwieranych obiektach. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się i bezpiecznych odstępach 2 metrowych.
 • Czy możliwe jest organizowanie zawodów/turniejów oraz innych przedsięwzięć o podobnym charakterze realizowanych w obszarze sportu powszechnego na obiektach otwartych?
  W chwili obecnej nie ma takiej możliwości. Plan zakłada umożliwienie organizacji imprez sportowych na otwartej przestrzeni do 50 osób, bez udziału publiczności w IV etapie „odmrażania” sportu.
 • Kto to jest uprawiony do udostępniania obiektu?
  Jest to podmiot (osoba prawna lub fizyczna) uprawniona do dysponowania obiektem – właściciel albo zarządca (jeśli został ustanowiony) lub podmiot działający w jego imieniu. Nie jest to trener czy osoba prowadząca zajęcia.
 • W jaki sposób zarządca obiektu ma weryfikować osoby korzystające z obiektu o charakterze otwartym? Czy w związku z tym ma on obowiązek gromadzenia danych osobowych?
  Weryfikacja dotyczy liczby osób przebywających na obiekcie otwartym. Nie zawiera obowiązku gromadzenia danych osobowych.
 • Czy możliwe jest przeprowadzenie zawodów wędkarskich?
  Nie jest możliwe. Działalność sportowa w rozumieniu PKD 93 PKD możliwa jest tylko na otwieranych obiektach sportowych i w formie lig – na zasadach wymienionych w rozporządzeniu. Na obecnym etapie możliwość organizacji współzawodnictwa sportowego dotyczy jedynie ligi zawodowej działającej w najwyższej klasie rozgrywkowej piłce nożnej oraz ligi zawodowej działającej w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie żużlowym (bez udziału publiczności).
 • Czy możliwe jest prowadzenie działalności polegającej na wypożyczaniu sprzętu wodnego?
  Tak, jest możliwe.

Korzystanie z obiektów sportowych o charakterze otwartym będzie możliwe jedynie pod warunkiem, że:

 1. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu;
 2. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS;
 3. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
 4. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
 5. podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających;
 6. osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt .

[1] Przy założeniu wejścia procedowanych przepisów w obecnym brzmieniu.

Źródło: https://www.gov.pl/web/sport