Wydrukuj

Nabór wniosków na rok 2019 do Programu „Sport Wszystkich Dzieci”

W ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży ruszył nabór wniosków do Programu „Sport Wszystkich Dzieci”.

W 2019 roku na realizację projektów została przeznaczona kwota 54,5 mln zł.

Nabór wniosków dotyczy trzech zadań:

  1. Projekt „Lokalny Animator Sportu” (nabór na operatora krajowego) – kwota do rozdysponowania 23 000 000 zł.
Wnioski należy składać do dnia 14 grudnia 2018 r.

 2. Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży – kwota do rozdysponowania 15 500 000 zł.
Wnioski należy składać do dnia 11 stycznia 2019 r.

 3. Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe – kwota do rozdysponowania 16 000 000 zł.
Wnioski należy składać do dnia 18 stycznia 2019 r.

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2433,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-Sport-Wszystkich-Dzieci.html