Wydrukuj

Młody Ambasador Polski na XV Zimowy EYOF Vuokatti 2021

Bartosz Grabowski został wybrany przez PKOl Młodym Ambasadorem Polski na XV Zimowy Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (EYOF) Vuokatti 2021.

Gratulujemy!

Informacja z PKOl

Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (European Youth Olympic Festival), to impreza, która funkcjonuje w kalendarzu Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) od 1991 r. Jest ona organizowana w cyklu dwuletnim. Organizacja każdej edycji jest przyznawana danemu Komitetowi Olimpijskiemu przez Zgromadzenie Generalne Europejskich Komitetów Olimpijskich. Program sportowy i wiek uczestników (do 18 lat) określa każdorazowo dla danej dyscypliny Komitet Wykonawczy EOC.

Zasady uczestnictwa określa „Karta Festiwalu” zaaprobowana przez Zgromadzenie Generalne EOC.

Regulamin sportowy musi być zaaprobowany przez Międzynarodowe lub Europejskie Federacje Sportowe. Impreza wzorowana jest na ceremoniale olimpijskim. W uroczystości otwarcia zazwyczaj bierze udział Prezydent MKOl. Zasadniczym celem zawodów jest sportowe współzawodnictwo nadziei olimpijskich stanowiące perspektywę do startu podczas Igrzysk Olimpijskich. Młodzi sportowcy przeżywają podobną atmosferę jaka towarzyszy w czasie Igrzysk dzięki zawodom sportowym, zakwaterowaniu w „wiosce zawodniczej” oraz dzięki ceremoniałom podczas uroczystości otwarcia i zamknięcia.

Olimpijskie Dni Młodzieży Europy a od lutego 2003 roku Olimpijski Festiwal jest jedyną tak dużą interdyscyplinarną imprezą sportową organizowaną w Europie dla młodzieżowej kategorii wiekowej. Narodowe komitety olimpijskie są bezpośrednim koordynatorem organizacji uczestnictwa w tej dużej europejskiej imprezie sportowej.

Źródło: PKOl