Wydrukuj

Ministerstwo Sportu – ankieta dotycząca sytuacji kobiet w polskim sporcie wyczynowym

Ministerstwo Sportu zleciło firmie Openfield Sp. z o.o. realizację badania opinii na temat sytuacji kobiet w polskim sporcie wyczynowym. Głównym celem badania jest poszerzenie wiedzy na temat obecności i roli kobiet w organizacjach sportowych, w kadrach narodowych oraz identyfikacja nierówności pomiędzy kobietami i mężczyznami w polskim sporcie.

Przygotowana została ankieta internetowa kierowana do zawodników polskich kadr narodowych seniorów i seniorek. Badanie jest w 100% poufne, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych (wykresy i tabele) uniemożliwiających identyfikację poszczególnych respondentów.

W imieniu Ministerstwa Sportu zwracamy się z prośbą do zawodników o wzięcie udziału w badaniu. Ankieta dostępna jest pod adresem:

www.openfield.pl/sportowcy

Po zakończeniu projektu raport będzie dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sportu.