Wydrukuj

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – od 1 marca

Z dniem 1 marca 2021 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostanie przekształcone w Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Tego dnia wejdą w życie rozporządzenia  Rady Ministrów z dn. 10 lutego ws. zniesienia Ministerstwa Sportu oraz utworzenia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a także rozporządzenie z 22 lutego zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obsługującego sprawy działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu kultura fizyczna oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Rozporządzenia zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw 26 lutego 2021 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/ministerstwo-kultury-dziedzictwa-narodowego-i-sportu–od-1-marca