Wydrukuj

Międzynarodowy kurs trenerski online w sprincie kajakowym

Międzynarodowa Federacja Kajakowa (ICF) i Uniwersytet Wychowania Fizycznego w Budapeszcie ogłosiły szczegóły trzymiesięcznego kajakowego kursu trenerskiego online, który został specjalnie  stworzony dla trenerów na poziomie mistrzowskim.

Węgierski Uniwersytet Wychowania Fizycznego zmienił organizację swoich programów międzynarodowych w kontekście Covid-19, umożliwiając uczestnikom wzięcie udziału w kursach online.

Kurs online dla trenerów sprintu kajakowego poziomu trzeciego ma na celu szkolenie i kształcenie trenerów z całego świata, podnosząc ich wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie teoretycznych, technicznych i praktycznych aspektów coachingu. Ostatecznym celem jest podwyższenie umiejętności i kwalifikacji uczestników w zakresie odpowiedzialności za zespół trenerów.

Kurs spełnia potrzeby trenerów pracujących ze sportowcami wyczynowymi na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Kurs online rozpoczyna się 2 maja, a kończy 10 lipca.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia.

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim, a absolwenci otrzymają certyfikat trenera sprintu kajakowego trzeciego stopnia, który będzie uznany i zatwierdzony przez ICF oraz Uniwersytet Wychowania Fizycznego.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem:

https://www.canoeicf.com/sites/default/files/canoe-kayak_level_3_online_proposal_2021_-_final.pdf

Formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://www.canoeicf.com/sites/default/files/application_form_online_programme_2021.pdf