Wydrukuj

Łódzka Federacja Sportu odstępuje od organizacji XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich

Zarząd Łódzkiej Federacji Sportu wspólnie z Władzami województwa łódzkiego, kierując się odpowiedzialnością i bezpieczeństwem uczestników oraz osób towarzyszących, członków ich rodzin, osób pracujących i współpracujących przy organizacji zawodów w ramach OOM, w związku z ogłoszonym stanem epidemii, oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz przepisów, zaleceń Ministerstwa Sportu, Głównego Inspektora Sanitarnego a także innych w zakresie epidemii, odstępują od podpisania Umowy na organizację i przeprowadzenie zawodów finałowych XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „Łódzkie 2020” przez Łódzką Federację Sportu.

Pismo