Wydrukuj

Kursokonferencja trenerów i instruktorów kajakarstwa – komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniach 27-29.11.2018 r. w COS/OPO w Wałczu, odbędzie się Kursokonferencja dla trenerów i instruktorów Polskiego Związku Kajakowego.

 

W programie konferencji przewidujemy między innymi:

– ocenę sezonu sportowego 2018 i założenia organizacyjno szkoleniowe na 2019 r.,

– kalendarz imprez sportowych na 2019 r.,

– problematyka z zakresu medycyny, fizjologii i psychologii sportu,

– teoria i praktyka sportu wyczynowego,

– planowane zmiany organizacyjno – szkoleniowe, m.in. w regulaminach PZKaj.,

– krajowy system zwalczania dopingu.

 

Szczegółowy program zajęć zostanie wręczony uczestnikom w dniu rozpoczęcia kursokonferencji.

 

Polski Związek Kajakowy pokrywa koszty organizacyjne kursokonferencji między innymi: nocleg z wyżywieniem od kolacji w dniu 27.11. br do obiadu w dniu
29.11. br oraz koszty podróży z miejsca zamieszkania do Wałcza i powrót –  wyłącznie delegatom posiadającym licencję PZKaj (trenera lub instruktora).

Zwrot kosztów podróży nastąpi wg aktualnie obowiązujących przepisów.

 

Zgłoszenia imienne delegowanych trenerów dokonują kluby sportowe poprzez system elektroniczny, który zostanie uruchomiony na stronie internetowej PZKaj.

 

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 05.11.2018 r.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, kwalifikacja uczestników nastąpi na podstawie kolejności zgłoszeń i posiadanej licencji PZKaj. – lista uczestników przyjętych na kursokonferencję zostanie opublikowana w dniu 08.11.br.