- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

Kwalifikacja do udziału w 25 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (OOM) w Sprincie Kajakowym

Polski Związek Kajakowy (PZKaj) przedstawia imienny wykaz zawodniczek i zawodników (216 osób), którzy uzyskali kwalifikację dla macierzystych klubów do udziału w 25 Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży (OOM) w Sprincie Kajakowym (Bydgoszcz, 8-11.08.2019) na koszt Organizatora. Organizator – Lubuska Federacja Sportu, pokryje koszty zakwaterowania i wyżywienia wymienionych 216 osób, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach dotacji przyznanej na organizację OOM przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Lista zawodniczek i zawodników została sporządzona na podstawie wyników 2 Pucharu Polski Juniorów – Regat Eliminacyjnych Juniorów (REJ), Bydgoszcz, 7-9.06.2019 i została zatwierdzona przez Pion Szkolenia PZKaj.

Lista