Wydrukuj

Kursokonferencja trenerów i instruktorów kajakarstwa

Uprzejmie informujemy, że w dniach 22-24.11.2019 r. w COS/OPO w Wałczu, odbędzie się Kursokonferencja dla trenerów i instruktorów Polskiego Związku Kajakowego.

Komunikat

Program

W programie konferencji przewidujemy między innymi:

  • ocenę sezonu sportowego 2019 i założenia organizacyjno szkoleniowe na 2020 r.,
  • projekt kalendarza imprez sportowych na 2020 r.,
  • problematyka z zakresu medycyny, fizjologii i psychologii sportu,
  • teoria i praktyka sportu wyczynowego,
  • krajowy system zwalczania dopingu.

Szczegółowy program zajęć zostanie wręczony uczestnikom w dniu rozpoczęcia kursokonferencji.

Polski Związek Kajakowy pokrywa koszty organizacyjne kursokonferencji między innymi; nocleg z wyżywieniem od kolacji w dniu 22.11.br do obiadu w dniu 24.11.br oraz koszty podróży z miejsca zamieszkania do Wałcza i powrót –  wyłącznie delegatom posiadającym licencję PZKaj (trenera lub instruktora).

Zwrot kosztów podróży nastąpi wg aktualnie obowiązujących przepisów.

Zgłoszenia imienne delegowanych trenerów dokonują kluby sportowe, poprzez system elektroniczny na stronie internetowej PZKaj. Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 18.11.2019 r. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, kwalifikacja uczestników nastąpi na podstawie kolejności zgłoszeń i posiadanej licencji PZKaj. – lista uczestników przyjętych na kursokonferencję zostanie opublikowana w dniu 19.11.2019.