Wydrukuj

Kursokonferencja trenerów, instruktorów i sędziów slalomu kajakowego

Uprzejmie informujemy, że w dniach 29.11 – 01.12.2019, w Ośrodku KOLNA w Krakowie, ul. Kolna 2, 30-381 Kraków, odbędzie się Kursokonferencja dla trenerów i instruktorów slalomu kajakowego oraz Kursokonferencja sędziów slalomu kajakowego.

Komunikat

Program

W programie konferencji dla trenerów przewidujemy między innymi:

  • ocenę sezonu sportowego 2019 i założenia organizacyjno szkoleniowe na 2020 rok,
  • zatwierdzenie kalendarza imprez sportowych na 2020 rok,
  • problematykę z zakresu medycyny, fizjologii i psychologii sportu,
  • zagadnienia dot. teorii i praktyki sportu wyczynowego,
  • omówienie i interpretację regulaminu slalomu kajakowego,
  • krajowy system zwalczania dopingu.

Szczegółowy program zajęć zostanie wręczony uczestnikom w dniu rozpoczęcia kursokonferencji.

Polski Związek Kajakowy pokrywa koszty organizacyjne kursokonferencji, między innymi: nocleg z wyżywieniem od kolacji w dniu 29.11.br do obiadu w dniu 01.12. br. oraz koszty przejazdów z miejsca zamieszkania do Krakowa i z powrotem –  wyłącznie delegatom posiadającym ważną licencję PZKaj (trenera lub instruktora).

Zwrot kosztów podróży nastąpi wg aktualnie obowiązujących przepisów.

Zgłoszenia imienne delegowanych trenerów dokonują kluby sportowe, poprzez system elektroniczny na stronie internetowej PZKaj.

Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 25.11.2019

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, kwalifikacja uczestników nastąpi na podstawie kolejności zgłoszeń i posiadanej licencji PZKaj – lista uczestników zakwalifikowanych na kursokonferencję zostanie opublikowana w dniu 26.11.2019.

W kursokonferencji mają obowiązek uczestniczyć wszyscy trenerzy kadry narodowej seniorów, U-23 i juniorów.

Program Kursokonferencji dla sędziów slalomu kajakowego zostanie przygotowany przez Panią Jadwigę Nieć, pełniącą obowiązki Przewodniczącej Podkolegium Sędziów ds. Slalomu. Do niej również należy zgłaszać deklaracje uczestnictwa w konferencji.

Tel: +48 603 102 288, e-mail: janie3@o2.pl