Wydrukuj

Kursokonferencja trenerów i instruktorów kajakarstwa – komunikat

W dniach 03-05.11.2017 r. w COS/OPO w Wałczu, odbędzie się Kursokonferencja dla trenerów i instruktorów Polskiego Związku Kajakowego.

 

W programie konferencji przewidujemy między innymi:

– ocenę sezonu sportowego 2017 i założenia organizacyjno szkoleniowe na 2018r.

– kalendarz imprez sportowych na 2018 r.,

– problematyka z zakresu medycyny, fizjologii i psychologii sportu,

– problemy żywienia wśród młodzieży uprawiającej sport,

– przepisy i regulaminy rozgrywania wyścigów kajakowych,

– krajowy system zwalczania dopingu,

 

Szczegółowy program zajęć zostanie wręczony uczestnikom w dniu rozpoczęcia kursokonferencji.

 

Polski Związek Kajakowy pokrywa koszty organizacyjne kursokonferencji między innymi: nocleg z wyżywieniem (od kolacji w dniu 03.11.br do obiadu w dniu 05.11.br) oraz koszty podróży z miejsca zamieszkania do Wałcza i powrót –  uczestnikom posiadającym licencję PZKaj (trenera lub instruktora).

Zwrot kosztów podróży nastąpi wg aktualnie obowiązujących przepisów.

 

Zgłoszenia do udziału w kurskonferencji należy wysłać na adres e-mail: office@pzkaj.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24.10.2017 r do godz. 16:00 – lista uczestników przyjętych na kursokonferencję zostanie opublikowana w dniu 25.10.br.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, kwalifikacja uczestników nastąpi na podstawie kolejności zgłoszeń i posiadanej licencji PZKaj.

 

Zakończenie konferencji planowane jest 05.11.br ok. godz. 13:00.