Wydrukuj

Kursokonferencja szkoleniowa trenerów i instruktorów slalomu kajakowego – komunikat

W dniach 24-26 listopada 2017 r. w Ośrodku KOLNA w Krakowie, odbędzie się Kursokonferencja Szkoleniowa dla trenerów i instruktorów Polskiego Związku Kajakowego, specjalizujących się w slalomie kajakowym.

 

W programie konferencji przewidujemy między innymi:

  • ocenę sezonu sportowego 2017 i założenia organizacyjno szkoleniowe na 2018r.
  • kalendarz imprez sportowych na 2018 r.,
  • problematyka z zakresu medycyny, fizjologii i psychologii sportu,
  • problemy właściwego żywienia wśród młodzieży uprawiającej sport,
  • przepisy i regulaminy rozgrywania zawodów w slalomie kajakowym,
  • krajowy i międzynarodowy system zwalczania dopingu.

 

Szczegółowy program konferencji wraz z listą zakwalifikowanych uczestników zostanie ogłoszony na stronie internetowej PZKaj.

 

Polski Związek Kajakowy pokrywa koszty organizacyjne kursokonferencji, w tym: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników – od kolacji w dniu 24 listopada 2017r. oraz koszty podróży z miejsca zamieszkania do Krakowa i z powrotem.

Zwrot kosztów podróży nastąpi wg aktualnie obowiązujących przepisów.

 

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest posiadanie ważnej licencji trenerskiej PZKaj.

 

Zgłoszenia do udziału w kurskonferencji należy przysyłać na adres e-mail: office@pzkaj.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2017r. do godz. 16:00, z podaniem numeru licencji trenerskiej PZKaj i adresu e-mailowego.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, kwalifikacja uczestników nastąpi na podstawie kolejności zgłoszeń.

 

Zakończenie konferencji planowane jest w dniu 26 listopada br. ok. godz. 13:00.