Wydrukuj

Kursokonferencja szkoleniowa sędziów kajakarstwa klasycznego i maratonu – komunikat

W dniach 15-17grudnia 2017 r. w Bydgoszczy, odbędzie się Kursokonferencja Szkoleniowa sędziów Polskiego Związku Kajakowego, specjalizujących się w kajakarstwie klasycznym i maratonie.

Pobyt od kolacji 15 grudnia (godz. 18:00) w Hotelu Zawisza przy ul. Gdańskiej 163.

Szczegółowy program konferencji poda Kolegium Sędziów w indywidualnych wiadomościach przesłanych drogą mailową.

Zgłoszenia do udziału w kurskonferencji, zgodnie z wytycznymi  KS PZKaj, należy przysyłać na adres e-mail: biurokspzkaj@wp.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2017r.

Polski Związek Kajakowy pokrywa koszty organizacyjne kursokonferencji, w tym: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników – od kolacji w dniu 15 grudnia 2017r. do obiadu w dniu 17 grudnia 2017 r. oraz koszty podróży z miejsca zamieszkania do Bydgoszczy i z powrotem (na podstawie biletu lub II kl. TLK).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, kwalifikacja uczestników nastąpi na podstawie potwierdzenia zgłoszeń w podanym wyżej terminie.

Zakończenie konferencji planowane jest w dniu 17grudnia br. ok. godz. 13:00.