Wydrukuj

Kursokonferencja sędziów slalomu PZK Kraków 2013

W dniach 25-27.10.2013 w Krakowie w Ośrodku Olimpijskim „Kolna” w Krakowie odbyła się coroczna kursokonferencja sędziów slalomu i zjazdu kajakowego Polskiego Związku Kajakowego.

W konferencji brało udział 40 sędziów z 4-ech OKS. Z przyjemnością gościliśmy przewodniczącego KS PZKaj. Wacława Bireckiego, wiceprezesa ds. kajakarstwa górskiego Zbigniewa Kudlika oraz członka Zarządu PZKaj. Tadeusza Wróblewskiego.

Celem centralnego doszkolenia było podsumowanie sezonu, omówienie sprawozdań z centralnych zawodów w Polsce oraz z imprez poza granicami kraju w jakich uczestniczyli Nasi sędziowie. Problemów z jakimi spotkaliśmy się na zawodach w mijającym roku, ale również omówienie regulaminu slalomu w kontekście praktycznego stosowanie przepisów. Wiele czasu poświęcono przyszłemu sezonowi oraz przyszłości slalomu a także kierunkom w jakich idzie ewaluacja regulaminu slalomu na świecie. Dla przypomnienia sędziowie rozwiązywali test i oceniali „trasę”.

Poza problematyką ściśle związaną z regulaminem slalomu i pracą sędziowską, uczestnicy kursokonferencji wysłuchali obszernego sprawozdania z działalności Kolegium Sędziów PZK oraz Kolegium Sędziów Slalomu. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej PZKaj. Tadeusz Wróblewski zapoznał sędziów z problemami dyscyplinarnymi zawodników kadry PZKaj. Kolega Wojciech Kudlik, dyrektor w Ministerstwie Sportu zapoznał uczestników z ciekawą aczkolwiek niepokojącą problematyką, omawiając problem coraz mniejszej sprawności dzieci, braku ruchu i zwolnień z zajęć wychowania fizycznego.