- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

Kursokonferencja PZKaj. w slalomie kajakowym – Kraków 2015

W Krakowie w Ośrodku Olimpijskim „Kolna” w dniach 13-15.11.2015r. odbyła się coroczna kursokonferencja kajakarstwa slalomowego.  W konferencji wzięło udział 40 sędziów i 11 trenerów.

 

Na konferencji nie zabrakło przewodniczącego Kolegium Sędziów PZKaj. Wacława Bireckiego, sekretarza KS Leszka Bireckiego, wiceprezesa ds. slalomu Zbigniewa Kudlika, trenerów kadry seniorów Jarosława Miczka i trenera kadry juniorów Bogdana Okręglaka.

 

Kursokonferencję prowadził Marian Gonciarz, doświadczony wieloletni sędzia, kajakarz, działacz sportowy. Uczestnicy konferencji wysłuchali sprawozdania z działalności KS PZKaj. w slalomie oraz informacji o pracy sędziów.

 

Trener kadry seniorów Jarosław Miczek podsumował miniony sezon, podkreślił sukcesy naszych kajakarzy, między innymi start w Mistrzostwach Świata w Londynie, zdobycie srebrnego medalu w K1przez Mateusza Polaczka oraz najważniejszego zadania na ten sezon – zdobycie aż czterech kwalifikacji olimpijskich, co jeszcze nie miało miejsca w tej dyscyplinie. Trener Miczek przedstawił zgromadzonym zasady kwalifikacji do kadry narodowej seniorów i Igrzysk Olimpijskich w roku 2016 w Rio de Janeiro.

 

Wysłuchano obszernych sprawozdań z centralnych regat zamieszczonych w kalendarzu imprez PZKaj. Przekazane zostały wnioski, uwagi i spostrzeżenia sędziów głównych, które następnie zostały omówione z trenerami. Wiele uwag dotyczyło formy zgłaszania zawodników do zawodów, druków zgłoszeniowych i dokumentacji.  Podczas losowania bardzo pomocny byłby ranking zawodników w poszczególnych grupach wiekowych.

 

Wspólnie omówione zostały wszystkie zawody międzynarodowe przeprowadzone w tym sezonie w Krakowie. Drugi Puchar Świata Seniorów, Finał Pucharu Europy Juniorów, Mistrzostwa Europy Juniorów i U-23 i Mistrzostwa Europy Seniorów.

 

Przedstawiony został materiał filmowy z analizą oceny przejazdu bramek na wybranych przykładach, zarejestrowanych na wideo podczas zawodów.

 

Wszyscy uczestnicy kursokonferencji przystąpili do testu, sprawdzając i jednocześnie pogłębiając swoją wiedzę dotyczącą znajomości regulaminów, interpretacji i stosowania jej w praktyce. Podczas pracy w grupach, trenerzy i sędziowie przeanalizowali miniony sezon i uzgodnili kierunki pracy w następnym sezonie.

 

Wiceprezes PZKaj. Zbigniew Kudlik przedstawił nowe trendy w kajakarstwie slalomowym. Zapoznał obecnych z kierunkami, w jakich idzie ewaluacja regulaminu slalomu na świecie, z nowymi propozycjami zmian w regulaminie slalomu i zjazdu kajakowego. Wszyscy uczestnicy kursokonferencji są zdania, że należy kontynuować taką organizację kursokonferencji – sędziowie i trenerzy. Ocena trenerów i sędziów była jednomyślna – bardzo dobre doszkolenie – rzeczowe i merytoryczne, dobra organizacja zajęć.

 

Argumentami za były: dużo materiałów wizualnych z największych zawodów na świecie i w Polsce, możliwość wymiany spostrzeżeń i uwag dotyczącej pracy sędziów, omówienie przepisów, procedur, wymogów regulaminów PZKaj. i ICF oraz wynikających z nich kompetencji i obowiązków – dotyczących sędziów i trenerów.

Kolejny raz sędziowie, a także trenerzy slalomu udowodnili, że chcą się szkolić i podnosić swoje umiejętności.

 

 

Beata Sokołowska-Kulesza