Wydrukuj

Kurs na trenera II klasy z kajakarstwa

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie trenera klasy II z kajakarstwa. Kurs będzie realizowany przez firmę Sport Kurs, a moderatorem kursu będzie dr Mateusz Rynkiewicz trener klasy mistrzowskiej w kajakarstwie oraz mgr Robert Włodarczyk trener klasy mistrzowskiej w kajakarstwie. Proponowany harmonogram kursu zamieszczono poniżej.

Szkolenie będzie realizowane w wymiarze 150 godzin zajęć dydaktycznych. Podstawą uzyskania dyplomu trenera będzie obrona pracy dyplomowej i pozytywna ocena z egzaminu.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Posiadanie stopnia instruktora sportu o specjalności kajakarstwo
 • Posiadanie roku doświadczenia w pracy trenerskiej
 • Wykazanie się osiągnięciami trenerskimi potwierdzonymi przez OZKaj
 • Kandydat na kurs powinien również posiadać umiejętność pływania oraz umiejętność wiosłowania w kajaku sportowym opanowaną w stopniu podstawowym
 • Przesłanie zgłoszenia i opłacenie opłaty rekrutacyjnej – 400 złzgłoszenia przyjmujemy do 01.2022 r.

Warunki ukończenia kursu:

 • Obecność na zajęciach (70%)
 • Pozytywna ocena z praktyki trenerskiej
 • Ukończona i obroniona praca dyplomowa
 • Pozytywna ocena z egzaminu końcowego składanego przed komisją
 • Dokonanie pełnej odpłatności za kurs – łącznie 2000 zł (400 zł opłaty rekrutacyjnej i 1600 zł opłaty za kurs).

Harmonogram zajęć:

* kurs będzie składać się z 5 zjazdów, z tego 3 w formie online, oraz 2 stacjonarnie (miejsce nie zostało jeszcze ustalone).

 1.  12-13 luty 2022, zajęcia online

Pozostałe do ustalenia względem prowadzących i osób biorących udział w szkoleniu.

Ostatni zjazd będzie kończyć się egzaminem.

Zajęcia będą realizowane w soboty od 8:00 do 19:15 z przerwą na obiad oraz w niedziele od 8:00 do 15:00.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sportkurs@gmail.com

Wszelkich pytań odnośnie kursu udziela Mateusz Rynkiewicz tel. 796-143-683.