Kurs na stopień trenera II klasy w kajakarstwie

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie trenera klasy II z kajakarstwa. Kurs będzie realizowany przez firmę Sport Kurs, a moderatorem kursu będzie dr Mateusz Rynkiewicz trener klasy mistrzowskiej w kajakarstwie. Kurs odbędzie się  w Gorzowie Wielkopolskim. Proponowany harmonogram kursu zamieszczono poniżej. Szkolenie będzie realizowane w wymiarze 120 godzin zajęć dydaktycznych. Podstawą uzyskania dyplomu  będzie zaliczenie praktyki trenerskie, obrona pracy dyplomowej oraz pozytywna ocena z egzaminu.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Posiadać stopień instruktora sportu o specjalności kajakarstwo
 • Posiadać 1 rok doświadczenia w pracy trenerskiej
 • Wykazać się osiągnięciami trenerskimi potwierdzonymi przez OZKaj
 • Kandydat na kurs powinien również posiadać umiejętność pływania oraz umiejętność wiosłowania w kajaku sportowym opanowaną w stopniu podstawowym
 • Przesłanie zgłoszenia i opłacenie pierwszej transzy za kurs – 1000 zł – zgłoszenia przyjmujemy do 10.12.2023.r.

Warunki ukończenia kursu:

 • Obecność na zajęciach (70%)
 • Ukończona i obroniona praca dyplomowa
 • Pozytywna ocena z egzaminu końcowego składanego przed komisją
 • Dokonanie pełnej odpłatności za kurs – łącznie 2500 zł

Harmonogram zajęć:

 1. 16-17.12.2023 r. zjazd w formie zdalnej online
 2. 13-14.01.2024 r. zjazd w formie zdalnej online
 3. 27-28.01.2024 r. zjazd w formie zdalnej online
 4. 1-3.03.2024 r. zjazd w Gorzowie Wlkp.

Egzamin i obrona pracy odbędą się dnia 03.03.2024 w Gorzowie Wlkp.

Zajęcia będą realizowane w soboty od 12:00 do 20:00 oraz w niedziele od 8:00 do 14:00.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sportkurs@gmail.com

Wszelkich pytań odnośnie kursu udziela Mateusz Rynkiewicz tel. 796-143-683.