Wydrukuj

Kurs na stopień trenera I klasy w kajakarstwie

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie trenera klasy I z kajakarstwa. Kurs będzie realizowany przez firmę Sport Kurs, a moderatorem kursu będzie dr Mateusz Rynkiewicz trener klasy mistrzowskiej w kajakarstwie. Kurs odbędzie się  w Gorzowie Wielkopolskim. Proponowany harmonogram kursu zamieszczono poniżej. Szkolenie będzie realizowane w wymiarze 90 godzin zajęć dydaktycznych. Podstawą uzyskania dyplomu  będzie obrona pracy dyplomowej oraz pozytywna ocena z egzaminu.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Posiadać stopień trenera II klasy
 • Posiadać 5 lat doświadczenia w pracy trenerskiej
 • Wykazać się osiągnięciami trenerskimi potwierdzonymi przez OZKaj lub PZKaj
 • Kandydat na kurs powinien również posiadać umiejętność pływania oraz umiejętność wiosłowania w kajaku sportowym opanowaną w stopniu podstawowym
 • Przesłanie zgłoszenia i opłacenie pierwszej transzy za kurs – 1000 zł – zgłoszenia przyjmujemy do 01.12.2023.r.

Warunki ukończenia kursu:

 • Obecność na zajęciach (70%)
 • Ukończona i obroniona praca dyplomowa o charatkerze badawczo-naukowym dotycząca treningu sportowego w kajakarstwie
 • Pozytywna ocena z egzaminu końcowego składanego przed komisją
 • Dokonanie pełnej odpłatności za kurs – łącznie 3000 zł

Harmonogram zajęć:

 1. 9-10.12.2023 r. zjazd w formie zdalnej online
 2. 6-7.01.2024 r. zjazd w formie zdalnej online
 3. 20-21.01.2024 r. zjazd w formie zdalnej online
 4. 24-25.02.2024 r. zjazd w Gorzowie Wlkp.

Egzamin i obrona pracy odbędą się dnia 27.04.2024 w Wałczu

Zajęcia będą realizowane w soboty od 12:00 do 20:00 oraz w niedziele od 8:00 do 14:00.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres sportkurs@gmail.com

Wszelkich pytań odnośnie kursu udziela Mateusz Rynkiewicz tel. 796-143-683.