Wydrukuj

Konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego PZKaj

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący: Piotr Markiewicz

Członkowie: Grzegorz Kotowicz, Andrzej Dziura, Irena Gajewska

Przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki: Jan Pośnik,

powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Kajakowego informuje, że na ogłoszony konkurs wpłynęła jedna oferta.

W dniu 16.03.2016 r. komisja konkursowa oceniła ofertę pod względem merytorycznym i jednogłośnie poparła kandydaturę w osobie Pana Kajetana Broniewskiego na stanowisko Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Kajakowego. Kandydat spełnia wszystkie wymagania ogłoszone w konkursie, ponadto wykazał się znajomością zagadnień, którymi będzie się zajmował na w/w stanowisku.

Uchwałą nr 2/2016 z dnia 21.03.2016 r. Zarząd Polskiego Związku Kajakowego zatwierdził Pana Kajetana Broniewskiego na stanowisko Dyrektora Sportowego.