Wydrukuj

Konkurs na dofinansowanie w 2018 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

W dniu 23 listopada br. Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Zakres konkursu dotyczy programu realizowanego w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

 

Zadania realizowane w ramach konkursu

  1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
  2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
  3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”;
  4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

 

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w systemie AMODIT i w formie papierowej na adres MSiT, w terminie do 20 grudnia 2017 roku.

 

Więcej informacji oraz Decyzja nr 54 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 listopada 2017 r. dostępne są na ministerialnym BIP:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/2169,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2018-roku-zadan-z-zakresu-Programu-Sport-dla-Wszystk.html