Wydrukuj

Konferencja: „Sportowiec amator”

W dniach 11 – 12 stycznia 2019 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbędzie się konferencja „Sportowiec amator”, której współorganizatorem jest Komisja Medyczna PKOl.

Członkowie zespołów medycznych związków sportowych (lekarze, fizjoterapeuci, dietetycy, psycholodzy) mogą w tym wydarzeniu uczestniczyć bezpłatnie.

Warunkiem jest oficjalne zgłoszenie przez związek sportowy do Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej.

Chętni proszeni są o przysyłanie zgłoszeń do Polskiego Związku Kajakowego na adres: office@pzkaj.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, funkcję, dane kontaktowe.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 13 grudnia.

Więcej informacji na stronie: www.sportowiecamator.pl