Wydrukuj

Konferencja Sędziów Sprintu i Maratonu Polskiego Związku Kajakowego

W dniach 28-30.11.2014 w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu odbyła się coroczna konferencja Sędziów klasyki PZK. Wzięło w niej udział 71 osób, będących reprezentacją wszystkich okręgowych Kolegiów Sędziów.

Tematyka dotyczyła przede wszystkim omówienia kierunków dalszego działania Kolegium, przedstawienia problemów z jakimi zetknięto się podczas mijającego sezonu 2014r. Podczas szczegółowo omawianych wszystkich regat Mistrzowskich – Sędziowie Główni przedstawili problemy jakie napotkali podczas Regat – a dyskusja nad każdym z nich służyła dalszej poprawie działania Sędziów. Omawiano sytuacje które niejednokrotnie powodowały konsekwencje dyscyplinarne wobec zawodników czy kierowników ekip, kwestie związane z możliwościami edukowania uczestników regat i podnoszenia świadomości, iż wszyscy jesteśmy aktorami tego procesu jakim są regaty kajakowe. Uczestnicy konferencji oprócz dyskusji nad tematami nurtującymi środowisko sędziowskie – pisali test będący sprawdzianem posiadanej wiedzy i potwierdzeniem nadążania za licznymi zmianami w regulaminach Kajakarstwa Klasycznego. W konferencji wziął udział Michał Starczewski – Koordynator PZK do spraw parakajakarstwa. Przedstawił główne nurty rozwoju tej dyscypliny naszego sportu, zwracając uwagę na różnice, zarówno pośród uczestników jak i uregulowań którym podlegają. Z uwagi na łączenie regat i wspólne rozgrywanie Mistrzostw Polski Seniorów i Mistrzostw Polski Parakajakarzy – temat ten jest niezwykle istotny dla komisji sędziowskiej.

W trakcie spotkania wygospodarowano także czas na zwołanie połączonego posiedzenia Przewodniczących (lub ich reprezentantów) Okręgowych Kolegiów Sędziów i członków KS obecnych na konferencji. Czas trwania, mnogość tematów i różnice zdań – dowodzą że tego typy spotkania grona decyzyjnego w naszym Kolegium są niezwykle potrzebne.

W trakcie konferencji o miłą i serdeczną atmosferę zadbały koleżanki z małopolskiego OKS proponując aby każdy z uczestników przywiózł ze sobą drobniutki prezent, który potem losowo wręczano sobie nawzajem. Na uznanie zasługuje fakt że wszyscy do tego pomysłu się zastosowali. Losowo wyłoniony z naszego grona „Mikołaj” sprawdził się doskonale przysparzając tak potrzebnego uśmiechu. Nie zapomniano także o „Andrzejach” którym sala odśpiewała gromkie STO LAT.

Miłym akcentem były także gratulacje dla Jerzego Foryckiego –obchodzącego w bieżącym roku 50 lecie pracy sędziowskiej. To kolejne gratulacje z tego jubileuszu, po zeszłorocznych składanych na ręce Eugeniusza Spiralskiego.Prowadzący konferencję przekazali także trendy i kierunki zmian w ICF – bezpośrednio wpływających na nasze uregulowania. Wnioski będące podsumowaniem mają służyć dalszej poprawie pracy Sędziów a także dowodzą iż wszyscy tworzymy jedną kajakową rodzinę.

 

{gallery}aktualnosci_2014/sedziowie{/gallery}