Wydrukuj

Komunikat Zarządu

W związku z pojawieniem się 30 marca br. w przestrzeni publicznej pisma kolegi J. Bejnarowicza, w imieniu Zarządu Polskiego Związku Kajakowego  niniejszym informuję, iż w chwili obecnej w dalszym ciągu trwa postępowanie w przedmiocie dokonania wpisu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dla przypomnienia i rozwiania wszelkich wątpliwości przypominam, że dokonanie wyżej wskazanego wpisu, ma jedynie charakter potwierdzający podjęcie uchwał oraz dokonania wyborów podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Polskiego Związku Kajakowego z dnia 10 grudnia 2016 r. i w żaden sposób nie wpływa na ich skuteczność oraz ważność.

Przekazując powyższe, wyrażam zaniepokojenie bezpodstawnym używaniem w obecnej sytuacji, przez kol. J. Bejnarowicza tytułu „Prezesa Zarządu” i wykorzystywaniem do wyrażania swoich opinii, druków firmowych PZKaj.

 

                 Tadeusz Wróblewski

                     Prezes Zarządu