Wydrukuj

Komunikat

Dotyczy zgłoszeń do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

W związku z Decyzją nr 20 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie „Programu dofinansowania zadań ze środków FRKF związanych z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2014” wprowadzamy zmianę w regulaminie kwalifikacji

wg poniższego:

1. Uchylamy zapis dotyczący możliwości dodatkowych dogłoszeń zawodników, uwarunkowanych uzyskaniem kwalifikacji w limicie 216 miejsc.

2. Zgodnie z pkt. 2.4. Zasad Realizacji Zadania, określonych w załączniku nr 1 do Decyzji nr 20 MSiT, kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe, mogą bez ograniczeń ilościowych, na swój koszt zgłaszać osady do OOM z zachowaniem pozostałych warunków określonych w zapowiedzi zawodów.