- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

KOMUNIKAT dot. konkurencji popularyzacyjnych, które będą rozgrywane podczas Międzynarodowych Długodystansowych Mistrzostw Polski w Augustowie, w dniach 16-17.09.2017 r.

Interpretacja zapisu dopuszczającego do startu  w konkurencjach rozgrywanych w kategorii dzieci:

 

Podstawowymi dokumentami na podstawie których można zarejestrować dziecko na liście startowej i dopuścić do udziału w wyścigu są:

  1. Aktualne badania lekarskie, wykonane w przychodni sportowo – lekarskiej, dopuszczające dziecko do uprawiania kajakarstwa z wpisem ZDOLNY (wpis w licencji sportowej lub na oddzielnym zaświadczeniu).
  2. Karta pływacka lub wpis w licencji sportowej, zgodnie z Regulaminem PZKaj.

 

W przypadku, kiedy dziecko nie jest członkiem klubu sportowego lub niedopełnione są jeszcze wymogi formalne w tym zakresie, a organizator dopuszcza możliwość udziału tego dziecka
w zorganizowanym współzawodnictwie, wówczas, obowiązującymi dokumentami, dopuszczającymi do udziału w zawodach są:

  1. Pisemna zgoda lekarza (sportowego lub lekarza pierwszego kontaktu) na udział w długodystansowych regatach / zawodach kajakowych.
  2. Karta pływacka.
  3. Pisemna zgoda prawnych opiekunów na udział we współzawodnictwie sportowym (w kajakarstwie).
  4. Ponadto, klub zgłaszający dziecko musi wskazać osobę, która będzie sprawowała opiekę nad dzieckiem podczas zawodów i dopełni wszystkie inne wymogi w zakresie bezpieczeństwa, określone przez organizatora – trener, instruktor.