Wydrukuj

„KLUB” – edycja 2019 – ruszył nabór wniosków!

Wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2019 można składać do 15 marca 2019 r.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi do 15 maja 2019 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel kwotę 40 mln zł.

Rządowy Program KLUB to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych.

Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kwota dofinansowania wynosi:

  • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
  • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Pierwsza edycja Programu ruszyła w 2016 roku.

Dzięki Ministerstwu Sportu i Turystyki zostało wspartych 2 151 klubów sportowych ze wszystkich województw.

W roku 2017 dofinansowana została działalność 3 352 klubów sportowych, natomiast w roku 2018 aż 3 616 klubów z całej Polski.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html