- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

Kierunek – Pitesti!

W czwartek 25 lipca br. w Centralnym Ośrodku Sportu Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu oficjalne powołania do reprezentacji Polski odebrało 41 młodych kajakarzy, którzy w dniach 1-4 sierpnia br. wezmą udział w Mistrzostwach Świata Juniorów i U-23 w rumuńskim Pitesti.

W stolicy rumuńskiego okręgu Ardżesz nad rzeką Arges młodym sportowcom będzie towarzyszyć 16 osób z nimi współpracujących (trenerzy, opieka medyczno-fizjoterapeutyczna, sędziowska).

W składzie reprezentacji jest 20 juniorów oraz 21 zawodników U-23, natomiast w całej reprezentacji 16 dziewcząt i 25 chłopców. Zawody zostaną rozegrane w 36 konkurencjach /18 w kategorii juniorów oraz 18 w kategorii U-23/.

Nasi reprezentanci z rąk Waldemara Rogulskiego Wiceprezesa ds. Kajakarstwa Młodzieżowego i Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz Wojciecha Kudlika Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Kajakowego, w obecności swoich rodziców oraz przedstawicieli macierzystych klubów odebrali specjalnie przygotowane dyplomy stanowiące potwierdzenie przynależności do reprezentacji Polski.

Pitesti jest bardzo ważnym ośrodkiem handlowym i przemysłowym w Rumunii. Miasto zamieszkuje 168 458 mieszkańców. W pobliżu Pitești w mieście Mioveni znajduje się fabryka i siedziba marki samochodów Dacia. W Pitești kończy się istniejący – równocześnie najdłuższy – odcinek rumuńskiej autostrady A1 z Bukaresztu.

Pitesti, jako gospodarz był organizatorem Mistrzostw Świata Juniorów i U23 w Kajakowym Sprincie
w 2017 roku. W uznaniu, za doskonałą organizację i fakt, że organizatorzy udowodnili, że są wybitnymi gospodarzami oraz, że wszystkie reprezentacje mogą spodziewać się podobnego przyjęcia otrzymali po raz kolejny możliwość organizacji mistrzostw świata w 2019r.

Zawody zostaną zorganizowane podobnie, jak w 2017r.,  w Budeasa Dam, nad rzeką Arges, która jest także podstawową bazą treningową reprezentacji Rumunii w sprincie kajakowym.

Międzynarodowa Federacja Kajakowa /ICF/ oraz Komitet Organizacyjny Mistrzostw Świata Juniorów
i U-23 w 2019 roku w Pitesti przedstawiły również szczegóły nowego projektu zrównoważonego rozwoju, który będą prowadzić wspólnie podczas organizowanych Mistrzostw Świata Pitesti 2019.

Projekt jest pilotażowy i obejmie obszary takie jak: recykling, transport, lokalna gospodarka. Działania mają pomóc i ustalić nowe wytyczne dla przyszłych gospodarzy – organizatorów  mistrzostw świata we wszystkich kategoriach wiekowych.

„W zeszłym roku przeprowadziliśmy projekt zrównoważonego rozwoju na mistrzostwach świata
w slalomie kajakowym w Augsburgu, w Niemczech, a także dołączyliśmy do projektu MKOl i Środowiska Mórz ONZ” – powiedziała Catherine Wieser, koordynator ICF ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Podkreślając ogromne zaangażowanie Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw Świata Juniorów i U-23 Pitesti 2019 burmistrz wioski Budeasa Nicolae Mihail Rachieru i miejscowi sportowcy wzięli udział
w spotkaniu zorganizowanym z przedstawicielami Międzynarodowej Federacji Kajakowej /ICF/. Podczas spotkania uzgodniono działania, jakie będą miały miejsce podczas organizowanych mistrzostw świata.

Recykling i gospodarka odpadami będą priorytetem, podobnie, jak użycie sztućców i talerzy zamiast plastiku. Celem jest również wykorzystanie energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach słonecznych i wodnych w obiekcie oraz zminimalizowanie potrzeby transportu.

Po raz pierwszy Międzynarodowa Federacja Kajakowa /ICF/ przeprowadzi sesję informacyjną poświęconą zrównoważonemu rozwojowi podczas organizowanych mistrzostw.

„Naszym celem jest wykorzystanie Pitesti do wyznaczenia wytycznych dla przyszłych wydarzeń ICF”, powiedziała pani Catherine Wieser.

Przy okazji organizacji rywalizacji sportowej wydarzeniu towarzyszy zwykle szereg inicjatyw o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, w trakcie, których młodzież wymienia się swymi doświadczeniami z kariery sportowej, ale także poznaje zwyczaje i kulturę innych państw. Takie spotkania sprzyjają zdobywaniu cennej wiedzy oraz nawiązywaniu kontaktów, które często rychło przekształcają się w przyjaźnie. To niezwykle cenna, pozasportowa wartość takich imprez.