Wydrukuj

Kierowanie rozwojem kadr szkoleniowych – zaproszenie na szkolenie

Instytut Sportu-PIB na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki realizuje projekt Akademii Trenerskiej, w ramach której oferowany jest unikalny program szkoleniowy dla trenerów.

Szczegóły zawarte są w załącznikach.

ZAPROSZENIE         PROGRAM SZKOLENIA        DRUK ZGŁOSZENIA

 

Osoby zgłaszające się na to szkolenie muszą zadeklarować udział w dwóch terminach:

25-26.10.2017 – Warszawa

07-08.12.2017 – Zakopane

 

Jeśli nie macie Państwo pewności, czy obydwa terminy będą Wam umożliwiały udział w szkoleniu, to proszę nie wysyłać zgłoszenia.

 

Zakwalifikowane osoby otrzymają login do strony z e-learningu. Moduły będą pomocne w przygotowaniu się do szkolenia. Będzie wymagana praca własna między jednym a drugim spotkaniem. Moduły szkoleniowe są w języku angielskim.

 

Szkolenie jest finansowane ze środków projektu Akademii Trenerskiej. Jedyny Państwa koszt to dojazd na miejsce szkolenia.

 

Program szkolenia jest efektem współpracy Instytutu Sportu-PIB oraz NSSU Coach Developer Academy. Oparty jest on na międzynarodowym standardzie kwalifikacji „Trenera rozwoju innych trenerów”. 

Więcej informacji na ten temat na stronie  https://www.ncda.tokyo/

 

UWAGA!

Szkolenie prowadzone jest w języku angielskim!