Wydrukuj

„Kierowanie rozwojem kadr szkoleniowych” – szkolenie on-line 6.11.2020 r.

W ramach Akademii Trenerskiej oferujemy unikalny program szkoleniowy dla trenerów zgłoszonych przez Polskie Związki Sportowe.
Zapraszamy do zapoznania się z programem (na stronie www.akademiatrenerska.pl), który skierowany jest do trenerów edukatorów, trenerów z dużym bagażem doświadczeń w szkoleniu zawodników oraz innych trenerów, trenerów zaplecza kadry i trenerów klubowych oraz trenerów pracujących ze sportowcami niepełnosprawnymi.
Celem szkolenia jest profesjonalizacja kadr trenerskich i szkoleniowych.
Oczekiwane efekty szkolenia:
• umiejętność przygotowania warsztatu i sposobów prowadzenia zajęć dla grona innych trenerów;
• umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do konstruowania sesji szkoleniowych dla innych trenerów;
Ten program szkoleniowy pomoże uczestnikom:
• rozpoznać jak trenerzy się uczą;
• przeanalizować rolę Coach Developerów w sektorze sportowym;
• zidentyfikować strategie, które pomagają trenerom efektywniej pracować z zawodnikami;
• opisać jak rozwijać umiejętności refleksyjnego myślenia;
• przeanalizować własną praktykę trenera i edukatora.
Warunkiem prawidłowego zgłoszenia się na szkolenie jest rejestracja na stronie www.akademiatrenerska.pl do dnia 20 października. Do osób, które zgłoszą się na to szkolenie w dniu 22 października zostanie wysłana informacja z obowiązkowym zadaniem domowy, linkiem do e-modułu. Osoby, które do dnia 2 listopada wykonają i prześlą zadanie domowe zostanie przesłane zaproszenie do pokoju szkolenia.
Zajęcia będą prowadzone w języku polskim i angielskim. Zapewniamy wsparcie tłumacza.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje doświadczenie trenerskie, doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla sektora sportowego oraz kolejność zgłoszeń.
UWAGA: obowiązkowo wymagana jest praca własna zakończona zadaniem domowym. Realizacja programu szkolenia zakłada kilka etapów: (1) praca własna (e-learning moduł), (2) szkolenie stacjonarne, (3) praca własne, (4) przedstawienie dowodów pracy własnej (5) certyfikacja.
Zespół Akademii Trenerskiej