Wydrukuj

Kandydaci na prezesa Polskiego Związku Kajakowego

Informujemy, że upłynął termin zgłaszania kandydatów do pełnienia funkcji prezesa Polskiego Związku Kajakowego.

Wyboru dokona Walne Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborcze Członków PZKaj., spośród dwóch kandydatur: Józefa Bejnarowicza i Tadeusza Wróblewskiego.