Wydrukuj

Informacje o działalności Polskiej Fundacji Kajakowej

Informacja o działalności Polskiej Fundacji Kajakowej


Podsumowanie działań PFK   

Dokumentacja zdjęciowa PFK
Zał. nr 1 Bilans PFK
Zał. nr 2 Rachunek zysków i strat PFK   

Zał. nr 3 Sprawozdanie z finansów PFK dla LOTTO

Zał. nr 4 Sprawozdanie dla MSiT

Zał. nr 5 Podsumowanie dla MSiT

Zał. nr 6 Zgłoszenie do US

Zał. nr 7 Raport PFK dla LOTTO

Zał. nr 8 Raport medialny kajakarstwo 2017
Zał. nr 9 Wyciąg z rachunku PFK