Wydrukuj

Informacja o rozstrzygnięciu wniosków dotyczących programu „KLUB”

Program „Klub” – lista wniosków zaopiniowanych pozytywnie oraz lista wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych.