Wydrukuj

Informacja Kolegium Sędziów PZKaj

Informacja Kolegium Sędziów PZKaj w sprawie zmian w rozgrywaniu regat kajakowych.

 1. Kolegium Sędziów PZKaj informuje, że Zarząd PZKaj w dniu 24 marca 2014 r. zatwierdził wprowadzenie niżej podanej zmiany do Regulaminu Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego:

  pkt. 4.1.6.

  Do grupy dzieci zalicza się zawodników, którzy w danym roku kalendarzowym ukończą 10 lat.

 2. Ponadto zgodnie z Uchwałą Zarządu PZKaj podjętą w dniu 24 marca 2014 zapowiedzi regat w kajakarstwie klasycznym winny zawierać niżej wymieniony zapis:

  Jeżeli kierownik drużyny nie dostarczy prawidłowej listy zbiorczej (podpisy osób odpowiedzialnych + oświadczenie) to zawodnicy mogą nie być dopuszczeni do startu.

  Powyższy zapis dotyczy pkt. 5.3.2 Regulaminu Wyścigów Kajakarstwa Klasycznego, a szczególnie jego fragmentu, który brzmi:
  „Przed rozpoczęciem odprawy technicznej kierownik ekipy dostarcza każdorazowo podpisany oryginał listy zbiorczej, zgodny z powyższymi wymogami mimo wcześniejszego wysłania drogą elektroniczną.”