- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

KOMUNIKAT – Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Kajakowego

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Kajakowego uprzejmie informujemy, że

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków

Polskiego Związku Kajakowego

zostało zwołane na dzień

11 maja 2019 r. na Torze Regatowym Malta w Poznaniu.

 Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną w nieprzekraczalnym terminie
do 19 kwietnia br.

Polski Związek Kajakowy nie pokrywa kosztów pobytu delegata biorącego udział
w WZS i nie zwraca kosztów podróży. 

Porządek obrad WZS                                    Regulamin obrad WZS 

Druk zgłoszenia na WZS                                    Zasady uczestnictwa WZS 

 

Materiały:

  1. Bilans 2018
  2. Raport dot. sytuacji majątkowej, finansowej i wyników działalności PZKaj. za rok 2018
  3. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania bilansu PZKaj. za rok 2018
  4. Sprawozdania z działalności PZKaj. za rok 2018

KOMUNIKAT dotyczący przedłużenia licencji zawodniczych

Polski Związek Kajakowy przypomina, że 30.04 br. tracą ważność licencje zawodnicze.

W dniach 26-28.04 br. w Wałczu (piątek od godz. 16:00 do niedzieli do godz. 11:00), podczas zawodów konsultacyjnych juniorów i seniorów I Pucharu Polski, Komisja  Licencji i Zmiany Barw Klubowych będzie prowadzić prace przedłużające ważność licencji zawodniczych dla kajakarstwa klasycznego i kajak polo.

W dniach 17-19.05 br. w Krakowie, podczas „Lotto” 71. Mistrzostw Polski, Komisja Licencji i Zmiany Barw Klubowych będzie prowadzić prace przedłużające ważność licencji dla slalomu kajakowego.

Koszt przedłużenia licencji na kolejny rok – 5 zł

wpłata na konto PZKaj. nr 53 1240 2034 1111 0000 0307 0530

Do przedłużenia ważności dokumentu prosimy o przygotowanie listy imiennej zawodników wraz
z nr licencji oraz potwierdzeniem wpłaty.

Lista imienna oraz dowód wpłaty są niezbędną podstawą do przedłużenia licencji.

W roku 2019 wyrabianie nowych licencji odbywa się na dotychczasowych zasadach (szczegóły na www.pzkaj.pl w zakładce Komisja Licencji i Zmiany Barw Klubowych).

W szczególnych przypadkach Komisja dopuszcza przysłanie licencji do przedłużenia, drogą pocztową.

Przypominamy, że brak ważnego dokumentu uniemożliwia udział w konsultacjach szkoleniowych oraz zawodach.

 

 

Tomasz Kosiak

Wiceprezes ds. klasyfikacji

licencji i zmiany barw klubowych

Powołanie na akcję szkoleniową