- Polski Związek Kajakowy - https://pzkaj.pl -

Polski Związek Kajakowy informuje

Polski Związek Kajakowy informuje, że Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę, której celem wykorzystanie przez Polski Związek Kajakowy dotacji na realizację zadania publicznego „Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2018r”., w ramach „Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2018r.”
1. W zakresie działalności kontrolowanej jednostki nie stwierdzono nieprawidłowości.
2. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym okresie.
3. Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli nie sformowała wniosków pokontrolnych.

Wystapienie pokontrolne NIK_4.03.2019

Naja ze wsparciem Grupy Lotos

Karolina Naja od dawna jest jedną z naszych nadziei olimpijskich. I pokładane w niej nadzieje spełnia, o czym świadczą już dwa olimpijskie brązy. Sama Karolina ma również nadzieje na kolejny medal, a pomóc ma jej w tym Program Wsparcia Nadziei Olimpijskich, do którego Najka dołączyła, a który stworzyła Grupa Lotos przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Nadziei wspieranych przez Lotos jest oczywiście więcej. To grupa 8 sportowców, przedstawicieli letnich i zimowych dyscyplin olimpijskich. W tym gronie nasza kajakarka jest najbardziej utytułowaną zawodniczka, która świetnie zna smak olimpijskiego medalu, a co za tym idzie również jego koszt, dosłownie i w przenośni. Nie jest tajemnicą, że wsparcie Lotosu, to również wsparcie finansowe. Jakie, to już zależy od indywidualnych umów
z każdym zawodnikiem.

Oczywiście, że jestem zadowolona. W naszym sporcie brakuje dodatkowego wsparcia. Często dostrzegam nowe rozwiązania, które mogą wpłynąć na mój dalszy rozwój, podniesienie mojego poziomu sportowego, a teraz dzięki wsparciu Grupy Lotos będę mogła z nich skorzystać z dużo większym komfortem psychicznym i wiarą, w to, że z powodzeniem mogę kontynuować karierę sportową – powiedziała nam Karolina Naja.

Obok Karoliny Naja w Programie Nadziei Olimpijskich znaleźli się jeszcze: pływak Kacper Majchrzak, panczenista Artur Waś, żeglarz Piotr Myszka – reprezentant Polski w windsurfingu, żeglarz sportowy Łukasz Przybytek, żeglarz sportowy Paweł Kołodziński oraz reprezentujący Polskę w łyżwiarstwie figurowym: Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriev.

Dzięki rekomendacji Ministerstwa Sportu i Turystyki możemy wesprzeć utalentowanych sportowców, którzy osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej. Pełen rozwój potencjału sportowców jest możliwy dzięki wsparciu dużych, stabilnych sponsorów, a takim bez wątpienia jest Grupa LOTOS. Wyrażam zadowolenie, że dziś do naszego grona sportowej rodziny dołącza ośmioro zdolnych zawodników. Trzymam kciuki za wszystkich i życzę wielu sukcesów na arenie międzynarodowej – powiedział Jarosław Wittstock, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. ds. korporacyjnych.

Z kolei minister Witold Bańka zwrócił uwagę na coraz większą rolę indywidualnego wsparcia najlepszych polskich sportowców.

Bezpośrednie indywidualne finansowanie sportowców efektywnie wpływa na rozwój ich karier i jest bardzo istotnym elementem spójnej piramidy szkoleniowej, którą od trzech lat sukcesywnie budujemy. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom – wsparciu Grupy Lotos
i Ministerstwa Sportu i Turystyki – kolejni zawodnicy mają jeszcze większy komfort przygotowań do najważniejszych startów. Warto dodać, że dziś – łącznie w ramach Programu Team100 i indywidualnych umów sponsorskich – dodatkowe środki trafiają już do blisko 300 sportowców
– mówi Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki.

We wspomnianej grupie kajakarze są jedną z najliczniej reprezentowanych dyscyplin sportowych. Lotos będzie wspierał Karolinę Naję do końca 2020 roku.

BSK

Foto: FB Karolina Naja

KOMUNIKAT: konsultacja szkoleniowa w kajak polo